Omaishoidon tuki

Omaishoito on ik??ntyneen, vammaisen tai sairaan henkil?n hoidon j?rjest?mist? kotona. Siihen voi saada mm. taloudellista tukea kunnalta.

Omaishoidon tuki on lakis??teinen sosiaalipalvelu, jonka kunta j?rjest?? p??tt?m?ll??n tavalla ja haluamassaan laajuudessa. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sek? omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitaja tekee kunnan kanssa sopimuksen. Laissa m??ritell??n alimmat omaishoitopalkkioiden m??r?t, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sek? omaishoitosopimuksen sis?lt?.

Omaishoidon tukea haetaan hakemuslomakkeella jonka saa sosiaaliohjaajalta. Palveluntarve kartoitetaan kotik?ynnill? ja tarvittaessa voidaan hy?dynt?? moniammatillista tiimi?. Tarvittaessa hakemuksen liitteeksi pyydet??n l??k?rinlausunto. Hakemukset k?sitell??n SAS-ty?ryhm?ss?. Kunnan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma ja palvelusopimus.

Sysm?ss? omaishoitajien palkkiot maksaa kunta ja palvelut toteuttaa Terveystalo Oy.

Omaishoidon tuen my?nt?misperusteet

Tietoa omaishoidosta

SOTE-keskus

Lepp?korventie 33 19700 SYSM?
Puh. +358 44 494 2585
Maksullinen
Mia Stylman-Lehtinen
+358 44 494 2556
mia.stylman-lehtinen@terveystalo.com

Kotihoidon esimies

Salla Saksinen
+358 44 494 2552
salla.saksinen@terveystalo.com

Sosiaaliohjaaja

Laki omaishoidon tuesta