Esityslistat ja p?yt?kirjat

Kuntalain 140 §:ss? s??detty p??t?ksen tiedoksiannosta kunnan j?senelle verkossa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sek? kuntayhtym?n 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen p?yt?kirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidet??n tarkastamisen j?lkeen n?ht?v?n? yleisess? tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista s??nn?ksist? muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidett?v?, p?yt?kirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidett?v?n asian k?sittelyst?. P?yt?kirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta v?ltt?m?tt?m?t henkil?tiedot. P?yt?kirjan sis?lt?m?t henkil?tiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan p??ttyess?.

Kunnan ja kuntayhtym?n muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen p?yt?kirja pidet??n vastaavasti yleisesti n?ht?v?n?, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Luottamuselinten esityslistat julkaistaan internetiss? jo ennen luottamuselinten kokouksia.

Kunnanhallituksen kokouksen esityslista julkaistaan internetiss? p??s??nt?isesti kokousta edelt?v?n? torstaina tai perjantaina.

Valtuusto kokoontuu yleens? 4 - 5 kertaa vuodessa. Esityslista julkaistaan internetiss??kokousta edelt?v?n? keskiviikkona.

P?yt?kirjat julkaistaan internetiss? sen j?lkeen, kun ne on tarkastettu.

Esityslistat ja p?yt?kirjat

Viranhaltijap??t?kset

Kuntayhtymien ja yhteisten toimielinten esityslistat ja p?yt?kirjat